Ремонт на инструменти

• Нямате ли достатъчно изправни хирургически инструменти в наличност?
• Ножиците Ви не режат ли както преди?
• Иглодържачите не държат?
• Някои от инструментите започнаха ли да пускат ръжда?
• Искате ли да спестите приблизително 70% от цената за покупка на нови инструменти?

J.S.Evro Inswtrumente GmbH е единствената фирма в България, която предлага този сервиз на абсолютно всички продукти от немски производители: /Aesculap, Martin, Rudolf, Karl Storz, etc./

Ние можем да спасим старите Ви инструменти и по този начин болницата Ви да спести огромни суми, за закупуването на нови.

Само за една година над 40 болници се възползваха от нашите ремонтни услуги.

Преди ремонта
След ремонта
Преди ремонта
След ремонта
Преди ремонта
След ремонта
Процесът по ремонтирането на инструментите протича много лесно:

1. Приемане на стоката - Стоката се приема с протокол
2. Анализ на повредата - Прави се преценка дали дазден ремонт е възможен и целесъобразен
3. Предварително изчисляване на разходите - Бързо и детайлно определяне на разходите за ремонта, които трябва да се очакват
4. Ремонт - Цялостно привеждане в изправност от квалифицирани специалисти по продуктите в Тутлинген, Германия
5. Обратна доставка - Обратно Ви изпращаме инструментите - бързо и безплатно
6. Гаранция - За всеки извършен ремонт получавате 6 месеца гаранция