FASSIER-DUVAL

Телескопичната интрамодуларна система Fassier-Duval е нов вид пирон, предназначен за пациенти, страдащи от Остеогенезис имперфекта (ОИ), скелетна дисплазия и други костни деформации на дългите кости в периода на растеж. Той е предназначен за деца на възраст 18 месеца и по-големи, страдащи от ОИ, псевдоартроза и може да се използва едновременно с външни фиксатори при по-големи деца или при възрастни с нисък ръст с несъответствие в дължината на крайниците. Пиронът Fassier-Duval е проектиран за бедрената кост, тибията и раменната кост.

GAP NAIL

Ендо-екзо медуларната система Gap Nail се използва за лечение на фрактури или корекция на деформации на бедренaта, тибиалната и раменната кости при деца и подрастващи, на възраст между 2 и 21 години. Средството за фиксация представлява интрамедуларен пирон, свързан към плака, чрез компресионни и некомпресионни механични винтове, създавайки комбинирано ендомедуларно/ езомедуларно средство за остеосинтеза. Този нов подход за остеосинтеза има за цел да създаде система за разпределяне на товара между пирона и плаката с цел ограничаване на риска от стрес фрактури и подобряване стабилността на импланта при слаби кости.

HINGE PLATE

Системата Hinge Pediatric Plating е актуалната новост при продуктите от офертата за педиатрични помощни средства на фирма Пега Медикъл. Тази система е проектирана най-вече с цел да коригира ъглови малформации в костния скелет при деца, които се намират в процес на растеж. С иновативната концепция на тази ставна плоча трябва да се постигне целта педиатрични неправилни развития да могат да се коригират по по-малко инвазивен и фин начин.

Основа на тази техника е с понижен риск при имплантацията да се постигне идеалното позициониране на истинска става на зоната на растеж, с което растежът на костите целенасочено може да бъде изравнен наново и по този начин малформацията да бъде коригирана. Неограничените градуси на свобода при костната корекция в обкръжението на ставата намаляват механични натоварвания върху приспособлението.

SCFE SCREW - FREE GLIDING

Системата със свободно плъзгащ се винт SCFE, разработена за лечение на най-често срещания проблем с тазобедрените стави на подрастващите деца - АДОЛЕСЦЕНТНА ЕПИФИЗЕОЛИЗА (SCFE), продължава традицията на екипа на Pega Medical в иновационните педиатрични изделия. Този винт е предназначен да предотвратява или спира изместването на физиса на голямата бедрена кост при деца с растежни плочки. М едиалните и латерални резбовани фик сации, свързани чрез тридялов свободно удължаващ се ствол, осигуряват стабилност. Системата със свободно плъзгащ се винт SCFE дава възможност за физиологично премоделиране на главата на бедрената кост, за да се поддържа оптимално съотношение шийка/ствол и иомеханична функция.