Тазобедрени импланти

Цялостната система за ендопротезиране на EcoFit® , включва пълен асортимент от тазобедрени стави без цимент и с цимент за целите на първичното обслужване. Освен стандартните стебла, системата предлага и стебла с латерализираща геометрия на шийката. Модулният инструментариум позволява напасване към анатомията на пациента и предлага на оператора максимална свобода и гъвкавост според нуждите на пациента. Системата включва 10 размера стандартни стебла и стебла с латерализираща геометрия на шийката без цимент. Още...

Коленни импланти

Ясно изразеното разграждане и с него идващата загуба на функционалност на коленната става значително нарушава качеството на живот на пациентите. Имплантацията на изкуствена става води до елиминиране, съответно облекчаване на болките, и значително подобрение, съответно възвръщане, на първоначалното ставно функциониране. Една колянна протеза с изпробван дизайн, много добри изходни характеристики и оптимална подвижност предоставя най-доброто решение при изкуствените коленно-ставни заместители. Колянната система ACS® бе създадена, за да минимизира опасността от разход на материали и да осигури имплантации с дългосрочен успех. Заради своите абразивни свойства и механични характеристики сплавта CoCrMo е най- добрият материал за оформянето на бедрени и пищялни коленни компоненти. Чрез набавянето на керамично титат-нитридно покритие се постига намаляването на възможни полиетиленови изтичания и значително се отстранява явяването на алергични реакции на компонентите на сплавта CoCrMo. Още...

Раменни импланти

Модулната система за имплантация на раменна става AGILON® е специално предназначена за възстановяване на травматично разрушена раменна става. С дистанциращите дискове могат да се повишат проксималната дължина на импланта с 5мм до 20мм в стъпки от 2,5мм. Челното зацепване на компонентите улеснява адаптацията на ротацията в стъпки от 10°, след като раменното стебло вече е циментирано. Още...

Туморни протези

Лечението на големи костни дефекти в ортопедичната онкология включва предимно хирургични техники, с фокус върху запазване на засегнатия крайник. Аблационните мерки (ампутации и ротационна парализа), както и артродезиите на основните стави се избягват, доколкото е възможно, ако това е разумно от онкологична гледна точка. Хирурзите могат да избират между различни стандартни процедури: Освен възможността да използват алогенни и автоложни присадни материали, туморната протеза представлява доказано решение за реконструкция на костни дефекти. Често се избира комбинираната употреба на алоприсадка и протеза. През последните няколко години модулните системи за смяна станаха все по-популярни, тъй като дават възможност за запълване на дефекти с различни размери, съобразена с всеки индивидуален случай.

Още...